Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna klimatizační jednotky na záložním pracovišti Zličín II
Odesílatel David Lenc
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2018 13:47:48
Předmět Výzva

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky "Výměna klimatizační jednotky na záložním pracovišti Zličín II".

S pozdravem

David Lenc