Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy vybraných místností budovy ústředí ČNB
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2017 16:20:55
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky