Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úprava zapojení teplé vody pro I. tlakové pásmo v budově ústředí ČNB
Odesílatel Václav Kvapil
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2017 12:56:43
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek