Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Speciální taktické žebříky z kompozitního materiálu
Odesílatel Martin Hanuš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2016 17:06:52
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky