Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna osvětlení parkingu a dotací v ČNB Hradec Králové
Odesílatel Věra Hammerová Vaňkátová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2016 15:30:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zveřejňujeme dodatečné informace č.1.


Přílohy
- Dodatečné informace č.1.pdf (130.03 KB)