Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna osvětlení parkingu a dotací v ČNB Hradec Králové
Odesílatel Věra Hammerová Vaňkátová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2016 15:22:41
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky