Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Informační systém pro odbornou knihovnu
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2016 14:52:56
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Odpověď zadavatele byla zpracována formou dodatečných informací - 2. série (viz přiložený soubor)


Přílohy
- Odpověď na dotaz uchazeče - dodatečné informace - 2. série_88824.pdf (101.66 KB)