Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vozidel v civilním provedení III
Odesílatel Naděžda Kalvachová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2016 10:14:59
Předmět Dodatečné informace-série č. 1

Dodatečné informace-série č. 1


Přílohy
- Dodatecne informace 1(M1fZVW).pdf (107.42 KB)