Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komunikační kampaň ke zviditelnění nového webového portálu o finančním vzdělávání
Odesílatel Silvie Koblížková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2016 09:21:15
Předmět Výzva

ČNB, veřejný zadavatel, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky ve VZ "Komunikační kampaň ke zviditelnění nového webového portálu o finančním vzdělávání". Blíže viz dokumenty k předmětné VZ na profilu EZAK.