Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka vozidel v civilním provedení a se speciální úpravou
Odesílatel Naděžda Kalvachová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2016 11:26:31
Předmět Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení


Přílohy
- Výzva k uvedení ident údajů.doc (60.50 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení dodavatele (vzor).docx (30.42 KB)
- Přílohy č. 3 návrhu smlouvy č. 1C - Nákresy.pdf (425.33 KB)
- Příloha č. 1C ZD- návrh smlouvy.doc (127.50 KB)
- Příloha č. 1B ZD- návrh smlouvy.doc (126.00 KB)
- Příloha č. 1A ZD- návrh smlouvy.doc (112.00 KB)
- Příloha výzvy - Zadávací dokumentace(nDjR2o).pdf (241.89 KB)
- Výzva k podání nabídky(Dp0WpU).pdf (179.39 KB)