Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení
Odesílatel Silvie Koblížková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2013 15:08:44
Předmět Výzva

Zadavatel Vás na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky "Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení".


Přílohy
- Vyzva k podani nabidky podepsana.pdf (106.54 KB)