Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka subskripcí Red Hat
Odesílatel Tereza Šmicová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2014 14:51:31
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky.