Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Support technologie Trading Room
Odesílatel Naděžda Kalvachová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2013 15:00:08
Předmět Změna podmínek poptávky

V návaznosti na dotaz uchazeče zadavatel mění tímto znění bodu 2.5 poptávkového dopisu a přílohy č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 poptávkového dopisu, způsobem uvedeným v přiložených souborech.


Přílohy
- Smlouva-po změně.doc (199.00 KB)
- Změna poptávky(IEHPK0).pdf (117.93 KB)