Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka SW licencí Citrix
Odesílatel Martin Hanuš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2014 14:03:19
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky