Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova a doplnění ISŘ na pobočce ČNB Ostrava II
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2014 07:58:40
Předmět Výzva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY