Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střechy dvorní části v budově ČNB v Ostravě
Odesílatel Vojtěch Dyluš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2024 13:11:55
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

tímto Vám zasíláme výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce "Oprava střechy dvorní části v budově ČNB v Ostravě". Veškeré zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele:
https://ezak.cnb.cz/contract_display_1054.html

S pozdravem

Vojtěch Dyluš