Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení NET9 - Duplikace síťového provozu
Odesílatel Zárubová Tereza
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2023 10:10:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Tereza Zárubová


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 ZD.pdf (305.10 KB)