Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova řídicího systému podvozků II
Odesílatel Silvie Opltová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2023 08:58:51
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky "Obnova řídicího systému podvozků II".


Přílohy
- Změna č. 1 ZD-konverze.pdf (248.64 KB)
- Příloha č. 3 návrhu smlouvy, ve znění změny č. 1 ZD - Bližší specifikace řídicího systému podvozků.docx (28.11 KB)