Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka fólie LDPE
Odesílatel Pavel Mezuláník
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2023 09:31:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 ZD - Dodávka fólie LDPE.pdf (347.29 KB)