Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky
Odesílatel Markéta Klíma Bučková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2023 17:44:14
Předmět Vysvětlení č. 3 a změna č.3 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky včetně její změny č. 3.

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje upravené znění Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - "Návrh smlouvy".

S pozdravem

Mgr. Markéta Bučková.


Přílohy
- 23004 Vysvětlení a změna ZD č. 3.pdf (371.79 KB)
- 23004 Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy ve znění změn ze dne 30.3.2023.docx (46.16 KB)