Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky
Sender Markéta Klíma Bučková
Sender organization Česká národní banka [CRN: 48136450]
Recipient All (including public)
Date 24.03.2023 13:53:58
Subject Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace a její změna č. 2

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky včetně její změny č. 2.

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje upravené znění Zadávací dokumentace a její Přílohy č. 1 - "Návrh smlouvy".

S pozdravem

Mgr. Markéta Bučková.


Attachments
- 23004 Vysvětlení a změna ZD č. 2.pdf (372.85 KB)
- 23004 Zadávací dokumentace ve znění změn ze dne 23.3.2023.pdf (417.50 KB)
- 23004 Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy ve znění změn ze dne 23.3.2023.docx (46.16 KB)