Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka osobního terénního vozidla pro Policii České republiky
Odesílatel Markéta Klíma Bučková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2023 15:28:45
Předmět Vysvětlení č. 1 a změna č. 1 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky včetně její změny č. 1.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bučková.


Přílohy
- 23004 Vysvětlení a změna ZD č. 1.pdf (479.25 KB)