Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Notebooky 2023 (273 ks)
Odesílatel Pavel Mezuláník
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2023 11:29:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 a změna č. 1 dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 a změna č. 1 výzvy-konverze(ctdU6B).pdf (399.31 KB)
- Příloha č. 1 výzvy - Návrh smlouvy_po změna č. 1.docx (65.99 KB)