Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka výjezdových vozidel pro Policii České republiky
Odesílatel Markéta Klíma Bučková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2023 11:12:19
Předmět Vysvětlení č. 2 a změna č. 1 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení č. 2 a změnu č. 1 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky k žádosti dodavatele.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bučková


Přílohy
- 22073 Vysvětlení ZD č. 2.pdf (387.44 KB)