Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 2 ks tunelových myček s příslušenstvím pro závodní jídelny II.
Odesílatel Vojtěch Dyluš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2022 17:08:56
Předmět Vysvětlení a změna č. 1 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje vysvětlení a změnu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky "Dodávka 2 ks tunelových myček s příslušenstvím pro závodní jídelny II."

S pozdravem

Mgr. Vojtěch Dyluš


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1(k uveřejnění).pdf (436.22 KB)