Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku pro rok 2023 II.
Odesílatel Zárubová Tereza
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2022 08:41:45
Předmět Změna č. 1 ZD

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje změnu zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Tereza Zárubová


Přílohy
- Změna ZD č. 1.pdf (483.72 KB)