Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2022 09:08:00
Předmět Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.


S pozdravem

Mgr. Ondřej Pavelka


Přílohy
- Vysvětlení č. 4 ZD.pdf (337.82 KB)