Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Odesílatel Zárubová Tereza
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2022 14:30:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

S pozdravem
Mgr. Tereza Zárubová


Přílohy
- Vysvětlení č. 2 a změna č. 1 ZD.pdf (428.59 KB)
- Zadávací dokumentace (po změně č. 1) ve znění změn ze 25.10.2022.pdf (627.60 KB)