Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vozidel pro Policii České republiky
Odesílatel Markéta Bučková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2022 10:47:57
Předmět Vysvětlení č. 1 a změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení č. 1 a změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- 22035 Vysvětlení a změna ZD č. 1 ze dne 12. 10. 2022.pdf (385.17 KB)
- 22035 Zadávací dokumentace ve znění změn ze dne 12. 10. 2022.pdf (465.71 KB)
- 22035 Příloha č. 1A ZD - Návrh smlouvy - osobní vozidla ve znění změn ze dne 12. 10. 2022.doc (2.79 MB)