Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba obchodních zlatých mincí "české dukáty"
Odesílatel Vojtěch Dyluš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2022 12:59:48
Předmět Změna č. 1 zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel v souladu s stanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje změnu č. 1 zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Vojtěch Dyluš


Přílohy
- Změna č. 1 ZD-konverze.pdf (401.80 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy _ s vyznačením změn.docx (1.58 MB)
- Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka_s vyznačením změn.xlsx (29.03 KB)