Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka UV-VIS-NIR spektrofotometrického mikroskopu
Odesílatel Silvie Opltová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2022 10:25:13
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení č. 1-konverze.pdf (348.97 KB)