Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova osvětlení v prostorech archivu ČNB Brno
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2022 17:36:17
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky