Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova osvětlení v budově ČNB Brno
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.08.2021 16:31:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 k poptávce - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k poptávce_087923.pdf (283.59 KB)