Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí
Odesílatel Vojtěch Dyluš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2021 12:54:45
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky k žádosti dodavatele.

Pursuant to Article 98 of Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement, as amended, the Contracting Authority hereby provides the below explanation regarding the Tender Documentation for the above public contract as required by the Supplier.

S pozdravem/Yours faithfully

Mgr. Vojtěch Dyluš


Přílohy
- Vysvětlení č.1 (CZ)-konverze.pdf (283.45 KB)
- Explanation No 1 (EN)-konverze.pdf (295.34 KB)