Public contract: Výroba pamětních stříbrných mincí s hologramem

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 728
System number: P20V00000025
Contracting authority registration number: 20015
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-012337
Date of commence: 09.04.2020
Time limit for requests to participate: 11.05.2020 10:00
Tender submit to: 10.07.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výroba pamětních stříbrných mincí s hologramem
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních stříbrných mincí s hologramem (dále jen „PSM“). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem.
Předpokládaný počet dodaných PSM bude činit cca 6 000 kusů v běžné kvalitě a cca 11 000 kusů ve špičkové kvalitě, skutečně požadované množství podle objednávek smluvních partnerů zadavatele může být nižší i vyšší, nejméně však 10 000 kusů celkem za obě kvality a nejvýše 30 000 kusů celkem za obě kvality.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: restricted procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance