Public contract: RSWEB – Úprava datové pumpy

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 720
System number: P20V00000017
Contracting authority registration number: 20013
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 20.03.2020
Tender submit to: 27.03.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: RSWEB – Úprava datové pumpy
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení úpravy (upgrade) komponenty stávajícího redakčního a publikačního systému - datové pumpy, která bude spočívat v analýze původního technického řešení a nahrazení zastaralých prvků nově dostupnými technologiemi. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 9 ke smlouvě vč. příloh.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky může provést jen stávající poskytovatel služby, společnost NELASOFT Technologies, s.r.o. (dále jen „NELASOFT“), která je jediným subjektem mající výhradní, časově, teritoriálně či jinak neomezené oprávnění ke všem způsobům užití SW produktu „redakční a publikační systém Miranda2“, včetně dokumentace a zdrojových kódů. Společnost NELASOFT prohlásila, že licenci v uvedeném rozsahu, jakož i souhlas k poskytnutí dokumentace SW a zdrojových kódů třetím osobám pro možnost vyhlášení zadávacího řízení na provedení úprav SW či k zásahům do tohoto SW třetím osobám neposkytne. Protože se jedná pouze o úpravu (upgrade) jedné z komponent stávajícího redakčního a publikačního systému, který v tuto chvíli slouží ke správě webové prezentace www.cnb.cz, www.historie.cnb.cz a www.penizenauteku.cz nelze realizaci zadat z licenčních ani provozních důvodů jinému subjektu. I nadále zůstane zachována jednotná správa redakčního systému a jednotná podpora jednotlivých částí redakčního systému jako celku jedním dodavatelem.
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance