Public contract: Poskytnutí licencí a prodloužení podpory licencí pro BES12

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 551
System number: P18V00000038
Contracting authority registration number: 18070
Date of commence: 01.10.2018
Tender submit to: 15.10.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Poskytnutí licencí a prodloužení podpory licencí pro BES12
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je dodání 100 ks licencí varianty BlackBerry Enterprise Mobility Suite - Management Edition Subscription User - Advantage Support a jejich každoroční automatická obnova a prodloužení podpory, tzv. service maintenance, u stávajících 480 licencí pro systém BlackBerry Enterprise Server 12 od data uvedeného pro příslušné licence v cenové tabulce (příloha č. 2 poptávky) do dne 30. 6. 2020.

Předmětem zakázky je rovněž dodávka dalších 130 ks licencí varianty BlackBerry Enterprise Mobility Suite - Management Edition Subscription User - Advantage Support, a to až na základě výzvy zaslané dodavateli zadavatelem, a jejich případná každoroční automatická obnova. Zadavatel není povinen tyto další licence a jejich následnou obnovu vůbec odebrat.

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (včetně příloh).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance